1) Progresiile aritmetice sunt .... de numere reale.   a) șiruri b) șabloane c) produse d) sume 2) Progresiile geometrice sunt .... de numere reale. a) produse b) șabloane c) sume d) șiruri 3) Dacă într-o progresie aritmetică avem a 3 = 15 și a 5 = 27, atunci a 4 = .... a) 15 b) 21 c) 19 d) 2 4) Dacă într-o progresie geometrică cu termeni pozitivi avem b 3 = 15 și b 5 = 60, atunci b 4 = .... a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 5) Suma primilor cinci termeni intr-o progresie aritmetică cu a 1 = 1 și r = 4 este... a) 15 b) 25 c) 35 d) 45 6) Suma primilor trei termeni intr-o progresie geometrică cu b 1 = 3 și q = 4 este ... a) 53 b) 63 c) 73 d) 83 7) Dacă termenii x; 3x + 1; x-6 sunt în progresie aritmetică atunci x = ... a) 0 b) -1 c) -2 d) -3 8) Dacă termenii x+9; x + 3; x-9 sunt în progresie geometrică atunci x = ... a) -15 b) -13 c) -11 d) -9 9) Dacă x,y,z sunt intr-o progresie aritmetică atunci expresia E=x-2y+z este a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 10) Șirul: 1,1,1,1,…. se numește a) șir echidistant b) șir supraunitar c) șir subunitar d) șir constant 11) Șirul: 1,2,3,5,8,13,21,34,… se numește a) șir supraunitar b) șir recurent c) șir constant d) șir unitar 12) Șirul cu termen general general a n = (2-8n): 7 este   a) progresie aritmetică cu rația negativă b) progresie geometrică cu rația pozitivă c) progresie geometrică cu rația negativă d) progresie aritmetică cu rația pozitivă 13) Soluția ecuației 1 + 9 + 17 +… + x = 69300 este a) 132 b) 693 c) 1049 d) 138600 14) Să se determine produsul numerelor reale x; y și z dacă ÷ z; y; 3; 2x-5; 10. a) 10,5 b) 11,5 c) 12,5 d) 13,5 15) Să se determine suma numerelor a, b, c în progresie aritmetică dacă 2a-3b = 5 și 5b-2c = 5 a) -3 b) 3 c) 1 d) -1 16) Șirul b n = 8 (-3) n -1 este a) progresie aritmetică b) progresie geometrică c) nu este progresie d) nu este șir 17) Să se calculeze suma 1 + 2 + 4 + 8 + ⋯ + 4096 a) 2 10 -1 b) 2 11-1 c) 2 12-1 d) 2 13 -1    18) Să se rezolve ecuația 1 + 3 + 9 + 27 + ⋯ + 3 n -1 = 29524 a) 1o b) 11 c) 12 d) 1

Progresii aritmetice și geometrice

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?