1) substantiv comun, nr singular, gen feminin a) eu b) George c) primăvară d) prieteni 2) pronume, pers. I, nr singular a) Maria b) eu c) primăvară d) prieteni 3) adjectiv, nr singular a) George b) mărunt c) scurtă d) frunze 4) substantiv propriu, nr singular, gen feminin a) frunze b) curate c) ei d) Maria 5) substantiv comun, nr plural, gen feminin a) eu b) frunze c) tu d) primăvară 6) adjectiv, nr singular, gen feminin a) dulapuri b) scurtă c) Maria d) mărunt 7) substantiv comun, nr plural, gen masculin a) prieteni b) dulapuri c) frunze d) tu 8) substantiv propriu, nr singular, gen masculin a) tu b) dulapuri c) frunze d) George 9) pronume, pers. a III-a, nr plural, gen masc. a) mărunt b) curate c) prieteni d) ei 10) pronume, pers. a II-a, nr singular a) frunze b) George c) ei d) tu 11) adjectiv, nr plural a) frunze b) tu c) curate d) mărunt 12) substantiv comun, nr plural, gen neutru a) dulapuri b) ei c) scurtă d) George

PĂRȚI DE VORBIRE clasa a 3-a

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?