1) Simbolul pentru viteză este a) d b) t c) v d) l e) V f) A 2) Relația matematică de calcul pentru viteza unui mobil este a) L·l·h b) d·∆t c) 2L+2l d) d/∆t 3) Care este unitatea de măsură pentru viteză în S.I. a) m b) s c) kg d) km/h e) m/s f) m·s 4) Viteza se măsoară cu a) rigla b) cronometrul c) vitezometru d) cilindru gradat e) clepsidra

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?