1) 5 + 7 = a) 10 b) 12 c) 13 d) 9 2) 8+9 a) 15 b) 18 c) 17 d) 89 3) 3+9 a) 12 b) 11 c) 13 d) 14 4) 6+6 a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 5) 7+6 a) 13 b) 12 c) 11 d) 1 6) 3+5+5 a) 8+5=13 b) 3+10=13 c) 13+0=13 7) Calcul corect, prin descompunere 7+9 a) 7+3+6=10+6=16 b) 7+1+8=8+8=16 c) 6+1+9=6+10=16 d) 16 8) Suma numerelor 4 și 8 a) 8+4=12 sau 4+8=12 b) 8-4=4 c) 4-8=4 9) Nr. cu 6 mai mare decât 8 a) 2 b) 14 c) 68 10) Mircea are 6 ani. Peste 9 ani, tu vei avea... a) 6+9=15 b) 8+9=17 c) 7+9=16

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?