Numește numele celui prin care Dumnezeu ne-a dăruit cele 10 porunci, Ce este un prooroc?, A cincea poruncă spune:, Decalogul reprezintă: , Explică a treia poruncă din Decalog, Care este a opta poruncă din Legea lui Moise?, Numește cele trei obiecte care se aflau în Chivotul Legii, Cortul Sfânt avea ... încăperi: 1....; 2 ....;, Muntele pe care Moise a primit cele zece porunci, Numele cărții unde se află scrise cele zece porunci?, Țara de unde evreii au fost eliberați din robie, Cât timp le-a luat evreilor, după eliberare, să ajungă în Țara Făgăduinței?, Cum sunt împărțite cele zece porunci?, În primele patru porunci sunt cuprinse ..., Ultiele șase porunci privesc ..., Prezintă trei reguli ale clasei, Alcătuiește două regulipentru Regulamentul școlar.

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?