1) Alege a) Cântăm sau ascultăm? b) Cântăm s-au ascultăm? c) Cântăm sa-u ascultăm? d) Cîntăm sau ascultăm? 2) Alege a) Părinții sau întâlnit cu bunicii. b) Părinții s-au întâlnit cu bunicii. c) Părinții sau întîlnit cu bunicii. d) Părinții s-au ântâlnit cu bunicii. 3) Alege a) Mașina sa este deschisă. b) Mașina s-a este deschisă. c) Mașina sa este desquisă. d) Maquina sa este deschisă. 4) Alege a) Nu sa împăcat cu ideea. b) Nu s-a înpăcat cu ideea. c) Nu s-a împăcat cu ideea. d) Nu s-a âmpăcat cu ideea. 5) Alege a) Ieri nu s-au plinbat în parc. b) Ieri nu sa-u plimbat în parc. c) Ieri nu sau plimbat ân parc. d) Ieri nu s-au plimbat în parc. 6) Alege a) De ce nu v-ați întîlnit cu ei? b) De ce nu v-ați ântâlnit cu ei? c) De ce nu v-ați întâlnit cu ei? d) De ce nu va-ți întâlnit cu ei? 7) Alege a) Sper că nu vaț-i supărat! b) Sper că nu va-ți supărat! c) Sper că nu vați supărat! d) Sper că nu v-ați supărat! 8) Alege a) Unde v-a-ți ascuns? b) Unde v-ați ascuns? c) Unde va-ți ascuns? d) Unde vați ascuns? 9) Alege a) Vați făcut temele pentru mîine? b) V-a-ți făcut temele pentru mâine? c) V-ați făcut temele pentru mâine? d) V-ați făcut temele pentru mîine? 10) Alege a) Am înțeles că nu va-ți cumpărat nimic.  b) Am înțeles că nu v-ați cunpărat nimic. c) Am ânțeles că nu v-ați cumpărat nimic. d) Am înțeles că nu v-ați cumpărat nimic. 11) Alege a) Bine aț-i venit la noi! b) Bine ați benit la noi! c) Bine ați venit la noi! d) Bine a-ți venit la noi! 12) Alege a) De ce nu ați început să mâncați? b) De ce nu a-ți început să mâncați? c) De ce nu ați ânceput să mâncați? d) De ce nu ați început să mîncați? 13) Alege a) Cred că ați ovosit.  b) Cred că ați obosit. c) Cred că a-ți obosit. d) Cred că aț-i obosit. 14) Alege a) Ma-m trezit târziu.  b) Mam trezit târziu. c) M-am trezit tîrziu. d) M-am trezit târziu. 15) Alege a) Nu știu dacă m-am spălat pe mâini. b) Nu știu dacă m-am spălat pe mîini. c) Nu știu dacă mam spălat pe mâini. d) Nu știu dacă ma-m spălat pe mâini. 16) Alege a) Nu m-am supărat pe mimeni.  b) Nu m-am supărat pe nimeni. c) Nu mam supărat pe nimeni. d) Nu ma-m supărat pe nimeni. 17) Alege a) Unde t-eai lovit? b) Unde teai lovit? c) Unde te-ai lovit? d) Unde tea-i lobit? 18) Alege a) De ce nu t-eai dus la bunici? b) De ce nu tea-i dus la bunici? c) De ce nu teai dus la bunici? d) De ce nu te-ai dus la bunici? 19) Alege a) Când te-ai întors din vacanță? b) Când t-eai ântors din vacanță? c) Când teai întors din bacanță? d) Când tea-i ântors din vacanță? 20) Alege a) Cred că t-eai murdărit! b) Cred că teai murdărit! c) Cred că te-ai murdărit! d) Cred că tea-i murdărit!

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?