Transpusa matricei A, Matrice unitate, Matricea pătratică A, Rezultatul înmulțirii matricei trtanspuse cu ( - 2) , Rezultatul adunării matricelor - 2 t A și 4 I 3, Soluția ecuației matriciale.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?