1) tr.............n a) ai b) ee 2) she picked a) oranges b) apples 3) she brushed her teeth a) b) 4) sp............n a) oo b) ee 5) this is my family a) b) 6) this is my father a) b) 7) i can read a) b) 8) under a) b) 9) going up a) b) 10) going down a) b) 11) a crab a) b) 12) the fish a) swim fast b) swim slowly 13) .................. on the chair a) sit b) open 14) Don't ............. all the cake a) eat b) climb 15) i want to play with a) him b) them 16) they a) is b) are

Tema

Opţiuni

Clasament

Deschide caseta este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?