Circulația este funcția de nutriție prin care se asigură transportul substanțelor in corpul viețuitoarelor. La plante „vehiculul” care asigură acest transport este apa. Pătrunsă în plantă, apa împreună cu sărurile minerale formează ____ , iar apa care preia substanțele organice produse prin fotosinteză formează ____.Exista câte un tip de țesut conducător pentru transportul fiecărui tip de sevă. Țesutul conducător lemnos (sau ____) transportă seva brută, iar țesutul conducător liberian (sau ____) transportă seva elaborată. Plantele subacvatice pot absorbi apa prin toata suprafața corpului. La celelalte plante se diferențiază organe specializate pentru ____, și anume rădăcinile cu perișori absorbanți. Absorbția apei se bazează pe un fenomen fizic numit ____. Absorbtia sărurilor minerale se face independent de absorbția apei și ea se bazează pe difuziune realizându-se cu consum de ____. Creșterea cantității de apă din ____ determină ____ absorbției. Absorbția începe la 0 grade celsius, crește până la 30 – 35 grade celsius, apoi ____. La plantele ____, absorbția este mai intensă . Creșterea intensității ____ determină creșterea absorbției.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?