Perimetrul - suma tuturor laturilor, Bisectoarea unui unghi - Împarte unghiul în două unghiuri cu aceeași măsură, Triunghiul dreptunghic - are un unghi drept, Triunghiul dreptunghic isoscel - are un unghi drept și două laturi congruente, Unghiul obtuz - are măsura cuprinsă între 90 0  și 180 0  , Drepte perpendiculare - fac un unghi drept, Triunghiul echilateral - are toate unghiurile cu măsura de 60 0 , Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi - este de 180 0 , Mediana unui segment - trece prin mijlocul segmentului, Întersecția bisectoarelor - este centrul cercului înscris în triunghi, Întersecția mediatoarelor - este cercului circumscris triunghiului, Drepte concurente - au un singur punct comun, Unghiuri congruente - unghiuri cu aceeași măsură, Mediatoarea unui segment - dreaptă perpendiculară pe mijlocul segmentului, Diametrul cercului - coardă care conține centrul cercului, Suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct - este de 360 0 ,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?