1) Ce sunt izomerii geometrici? a) Alchene cu aceeasi catena b) Hidrocarburi nesaturate  c) Molecule  d) Catene aciclice 2) Ce sunt alchinele? a) Hidrocarburi saturate b) Hidrocarburi nesaturate 3) Una dintre izomeriile ale alchenelor este..  a) Cea de functiune b) Cea de constructie 4) Alcanii contin in molecula lor doar legaturi ...... a) Simple b) Ramificate 5) Dimerizarea si trimerizarea sunt reactiile caracteristice ale ......... a) Alcanilor b) Alchinelor c) Alchenelor 6) Ce sunt izoalchenele? a) Alchene cu catena ramificata b) Alchene cu aceeasi catena c) Izomerii de catena 7) Alchinele sunt .... a) Solubile in solventii organici b) Insolubile in solventii organici 8) Un exemplu de alcan este .... a) Butina b) Etena c) Nonan 9) Alcanii au ... a) Reactie de halogenare b) Izomerii de catena c) Hidrocarburi nesaturate

Tema

Opţiuni

Clasament

Deschide caseta este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?