1) Ce sunt izoalcaniu? a) Hidrocarburi nesaturat b) Hidrocarburi saturate c) HHidrocarburi aromatice 2) Pentru ce este folosit metanul? a) Ca și combustibil b) Pentru miros c) Pentru gust 3) Care dintre acești alcani nu au miros? a) Propanul b) Etanul c) Metanul d) Butanul 4) Care dintre aceste proprietăți nu aparține izoalcanilor? a) Oxidarea totală b) Halogenarea c) Polimerizarea d) Descompunerea termica 5) Ce sunt alchenele? a) Hidrocarburi nesaturate care conțin în molecula lor o dubla legatura b) Hidrocarburi saturate care conțin în molecula lor o dubla legatura c) Hidrocarburi nesaturate care conțin în molecula lor o legătură simpla 6) Alchenele cu catena ramificata se numesc izoalchene? a) Da b) Nu 7) Alchinele sunt hidrocarburi nesaturate care contin: a) Cel puțin o legătură tripla b) O legătură tripla c) O legătură dubla 8) Punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mari decât punctele de fierbere ale alcanilor si anchetelor corespunzătoare? a) Da b) Nu c) Sunt egale 9) Alchinele sunt solubile în apa? a) Da b) Nu c) Parțial

Test alcani, alchene si alchine

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?