1) Cine a studiat importanța practică a izoalcanilor? a) Emil Racoviță  b) Corneliu Baba c) Costin Nenițescu 2) Ce presupune cracarea? a) Reacția de repaus a unei clonări de sulf b) Reacția de împărțire într-un alcan mai mic și o alchenă mai mică c) Acțiunea de eroare a unui crater cu clor 3) Care alcani sunt gaze? a) De la C1-C4 b) C5-C18 c) C18, C19 4) Ce sunt alchenele? a) Substanțe care se obțin prin împreunare aluminiului cu fier b) O grupare de substanțe radioactive c) Hidrocarburi nesaturate 5) Cum se numesc alchenele cu catenă ramificată? a) Izoalchene b) Izomeri c) Izoalchine 6) Ce este un alchinil a) O triplă legătură b) Radicali monovalenți c) Izomeri de poziție 7) Când sunt parțial solubile alchinele? a) În contact cu aerul b) În apă c) În sol umed 8) Care este un exemplu al izomeri lor de poziție a) C2H2 b) HCl c) C2H4 9) Ce este halogenarea? a) Reacția de înlocuire a uni atom de hidrogen cu un atom de halogen b) Reacția de înlocuire a unei catrene cu un element format prin adăugare de halogen c) O acțiune care presupune reacția halogenului în contact cu alte soluții

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?