Prelucrarea mecanică cuprinde operaţiile îndreptare, rindeluire, frezare, burghiere, cepuire şi strunjire., Îndreptarea se realizează la maşina de îndreptat., Rindeluirea se realizează la maşina de rindeluit la grosime., Frezarea se realizează la maşinile de frezat, normală şi cu lanţ., Cepuirea se realizează la maşina simplă de cepuit., Cepuirea este operaţia de frezare a cepurilor şi scobiturilor de diverse forme şi dimensiuni., Operaţiile de burghiere şi scobire se execută cu maşini de burghiat., Prin strunjire, piesele cu secțiune pătrată sau poligonală primesc o formă cilindrică netedă sau profilată, Şlefuirea se realizează cu ajutorul materialelor de şlefuit., Finisarea se realizează cu ajutorul materialelor de finisare..

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?