1) C _ L a) A b) O c) I d) U 2) CA _ Ă a) B b) S c) M d) U 3) _ ERE a) P b) S c) M d) V 4) T _ BĂ a) U b) Ă c) O d) E 5) MIN _ E a) C b) G c) O d) T 6) C _ PAC a) A b) U c) O d) Ă 7) CO _ RIG a) V b) F c) T d) P 8) MORCO _ a) F b) M c) V d) T 9) CO _ OȘ a) L b) G c) M d) C 10) RO _ OT a) D b) B c) L d) Z 11) TRA _ VAI a) M b) N c) U d) S 12) CA _ TEL a) Ș b) J c) Z d) S 13) PANTO _ a) F b) V c) Ș d) B 14) PĂPU _ Ă a) J b) Z c) Ș d) S 15) S _ PUN a) A b) Ă c) Â d) Î 16) _ ISICĂ a) P b) R c) B d) D 17) TRO _ PETĂ a) N b) U c) S d) M 18) MĂTU _ Ă a) P b) L c) R d) Ș 19) ST _ UGURE a) R b) L c) E d) A 20) R _ NDUNICĂ a) A b) Ă c) Â d) Î

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?