Inerția este o proprietate generală a corpurilor. , Inerția este proprietatea unui corp de a se opune schimbării stării de repaus sau de mișcare. , Masa este mărimea fizică ce caracterizează inerția unui corp., Unitatea de măsură pentru masă în S.I. este kilogramul cu simbolul kg., Pentru măsurarea masei folosim ca instrumente de măsură cântarul sau balanța., Densitatea este mărime fizică caracteristică substanței din care este format un corp., Pentru a calcula densitatea substanței din care este format un corp, facem raportul dintre masa corpului și volumul aceluiași corp. , Unitatea de măsură pentru densitate în S.I. este kilogram pe metru cub., Pentru a măsura densitatea unui lichid folosim un densimetru..

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?