1) Masa unui corp este a) mărime fizică b) unitate de măsură c) instrument de măsură d) proprietate nemăsurabilă 2) Masa unui corp caracterizează a) interacțiunea corpurilor b) inerția corpului c) structura substanțelor 3) Masa unui corp se simbolizează cu a) v b) a c) M d) s e) kg 4) Unitatea de măsură pentru masă în S.I. este a) hg b) t c) m/s d) kg e) m 5) Instrumentul de măsură pentru masa unui corp este a) densimetru b) rigla c) cântarul d) cilindru gradat e) cronometru f) vitezometru

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?