1) Densitatea este a) unitate de măsură b) mărime fizică c) instrument de măsură d) proprietate nemăsurabilă 2) Densitatea este caracteristică  a) inerției b) interacțiunii c) corpului d) substanței 3) Simbolul pentru densitate este a) litera d b) litera ro c) litera s 4) Relația de calcul pentru densitate este a) M/V b) V/M c) MV d) d/t 5) Unitatea de măsură pentru densitate în S.I. este a) kg/m b) kg/m cub c) m cub/kg d) m pătrat /kg e) kg/m pătrat 6) Pentru măsurarea densității lichidelor folosim a) cântarul b) cilindrul gradat c) densimetru d) cronometru e) rigla

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?