Creează lecții mai bune mai repede
Sübhâneke Allâhümme Ve bi hamdik Ve tebâra kesmük Ve teâlâ ceddük Ve celle senâük Ve lâ ilâhe ğayruk.

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive