1) Din ce este format sistemul respirator? a) fose nazale și plămâni b) trahee și bronhii c) căi respiratorii și plămâni 2) Fosele nazale sunt căptușite cu... a) mucoasă umedă, cu celule ciliate b) mucoasă respiratorie c) lichid pleural 3) Faringele... a) Este organul vorbirii. b) Este menținut deschis, datorită inelelor cartilaginoase incomplet închise. c) Încrucișează calea respiratorie cu cea digestivă. 4) Ce este laringele? a) Organul vorbirii. b) Un segment al tubului digestiv. c) O ramificație a traheii. 5) Ce lungime are traheea? a) 10 cm b) 13 cm c) 12 cm 6) Câte bronhii secundare se află în fiecare plămân? a) 3 în cel drept, 3 în cel stâng b) 2 în cel drept, 4 în cel stâng c) 3 în cel drept, 2 în cel stâng 7) În ce sunt înveliți acinii pulmonari? a) În alveole pulmonare. b) În saci pulmonari. c) În pleură. 8) Plămânii... a) Sunt adăpostiți în cavitatea abdominală. b) Reprezintă principalul organ respirator. c) Nu sunt acoperiți la exterior cu pleură.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?