Circumstanțial de timp - După cine ai venit?, Subiect - Cine lipsește?, Nume predicativ - A căruia este haina?, Complement direct - Pe care l-ai chemat?, Complement indirect - Cui i-ai dat telefon?, Complement prepozițional - La cine te gandești?, Circumstanțial de loc - Înapoia cui te-ai așezat?, Circumstanțial de mod - Aidoma cărora v-ați îmbrăcat?, Atribut pronominal genitival - Ale cui flori s-au ofilit?,

Pronumele interogativ. Funcții sintactice

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?