Pronumele este partea de vorbire flexibilă care ține locul unui ____. Categoriile gramaticale ale pronumelui sunt: persoană, număr, gen, ____, forme. Formele neaccentuate ale pronumelui personal dublează complementul direct și complementul indirect și se numesc ____. Pronumele personal de politețe indică ____ față de o persoană. Formulele reverențioase sunt, de fapt, locuțiuni pronominale și se ortografiază cu ____ la ____ termeni. Pronumele reflexiv exprimă identitatea de persoană și de număr dintre obiectul asupra căruia se exercită direct sau indirect acțiunea verbelor și ____ acestora. Pronumele reflexiv are forme proprii numai pentru persoana ____ și pentru cazurile ____ și acuzativ. Pronumele ____ este alcătuit dintr‐un grup de cuvinte care înlocuiește atât numele obiectului posedat, cât și numele posesorului, evidențiind relația dintre obiectul posedat și posesor. Pronumele posesiv nu are forme pentru persoana ____. În comunicare, în locul acestora se folosesc formele de genitiv plural ale pronumelui personal. Funcția sintactică a adjectivului pronominal posesiv este de ____. Pronumele ____ înlocuiește numele unui obiect, indicând totodată apropierea sau depărtarea obiectului în spațiu sau în timp, identitatea sau diferențierea acestuia față de alte obiecte. Pronumele demonstrativ este lipsit de categoria ____. Gramatica de bază a limbii române (Editura Academiei, 2016) include printre pronumele nehotărâte cuvintele amândoi, ambii, tustrei, câteșitrei, încadrate în mod tradițional în clasa ____: Amândoi au plecat. (N.‐Ac.); Amândurora le‐a plăcut excursia. (D.‐G.) În seria: "atât, unul, altul, altcineva, puțin, câtva, fiecare, oricare, vreunul " există ____ pronume nehotărâte simple și ____ pronume nehotărâte compuse. Pronumele interogative sunt: care, cine, ce, cât, câtă, câți, câte. Aceste pronume apar numai în enunțuri ____, fiind plasate, de obicei, la începutul acestora. Există și un pronume relativ compus: ____. Pronumele relativ are rolul de a face legătura ____ între o propoziție secundară și propoziția de care aceasta depinde. Pronumele negativ înlocuiește numele obiectelor prezentate ca inexistente. Pronumele negative apar numai în enunțuri ____. Pronumele ____ a dispărut din limba română contemporană. Le propun băieților ____ un nou joc video.

Pronumele și adjectivele pronominale clasa a 7_a. Fixarea cunoștințelor

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?