1) Alexandru Ioan Cuza a înfăptuit: a) Unirea Principatelor b) Marea Unire c) Constituția 2) Compozitorul român admirat de Regina Maria a fost: a) Ciprian Porumbescu b) George Enescu c) Constantin Brăiloiu 3) Medicul cel mai apreciat de regele Carol I a fost: a) Carol Davila b) Victor Babeș c) Dimitrie Ionescu 4) Nicolae Grigorescu a avut ca domeniu de activitate :  a) pictura b) literatura c) muzica 5) Alege imaginea care o reprezintă pe Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu. a) b) c) 6) În anul 1878 România și-a câștigat: a) neutralitatea b) independența c) drepturile 7) În 1916 România a intrat în luptă împotriva:  a) Turciei b) Franței c) Austro-Ungariei 8) România și-a câștigat independența față de Imperiul Otoman în timpul domniei lui: a) Ferdinand b) Carol II c) Carol I 9) Numele lui este legat de Marea Unire. a) Ferdinand b) Regele Mihai c) Regele Carol I 10) Revoluția anticomunistă a început la Timișoara, în anul: a) 1918 b) 1947 c) 1989 11) Conducătorul Partidului comunist din România a fost: a) Ion Antonescu b) Constantin Sănătescu c) Nicolae Ceaușescu 12) Alege portretul lui Alexandru Ioan Cuza. a) b) c) 13) În ce război și-au dat viața pe front peste 800 000 de români ? a) al doilea război mondial b) războiul de independență c) primul război mondial 14) A fost numită ,, mama răniților'': a) Ecaterina Teodoroiu b) Regina Maria c) Regina Elisabeta 15) Ce regim s-a instaurat în România, după anul 1947? a) democratic b) comunist c) militar

Fapte și personalități din secolele XIX și XX

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?