Reforma religioasă - mișcare religioasă și social-politică de la începutul secolului al XVI-lea îndreptată împotriva Bisericii Catolice, Indulgențe - acte de iertare acordate de Biserica Catolica contra unor sume de bani, Luteranism - Martin Luther, Calvinism - Jean Calvin, Anglicanism - Henric al VIII-lea, Contrareformă - mișcarea Bisericii Catolice împotriva Reformei Religioase, Index - lista cu cărți interzise, Inchiziție - tribunal religios,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?