Care este formula distanței în plan? , Care sunt coordonatele mijlocului unui segment?, Care sunt coordonatele Centrului de greutate al triunghiului ABC?, Care este formula pentru aflarea ecuației dreptei determinată de două puncte?, Cum aflăm panta dreptei determinată de două puncte?, Care este ecuația determinată de un punct A(x1, y1) și de pantă m? , Care este condiția ca două drepte d1 și d2 să fie paralele între ele?, Care este condiția ca două drepte d1 și d2 să fie perpendiculare între ele?, Cum determinăm distanța de la un punct la o dreapă?, Aria triunghiului..

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?