aşchiilor - Produse din lemn sub formă de panouri, obținute prin aglomerarea ......, adeziv - Sunt produse cu ajutorul unui ...... sintetic, interior - Plăci destinate utilizării în spații închise, exterior - Plăci destinate utilizării în aer liber, normale - Plăci presate perpendicular pe fețe, extrudate - Plăci presate paralel cu fețele, ușoare - Plăci cu densitatea < 0,40 g/cm3, semigrele - Plăci cu densitatea 0,40 < p < 0,80 g/cm3 , grele - Plăci cu densitatea > 0,80 g/cm3, hidrofugate - Plăci rezistente la umezeală, ignifugate - Plăci rezistente la acțiunea focului, antiseptizate - Plăci rezistente la acțiunea dăunătorilor, fenolformaldehidici - Pentru încleierea așchiilor, se folosesc adezivii ureoformaldehidici sau , prafului - Prin utilizarea ........ de lemn, se obține un aspect superior al feței plăcii.,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?