1) România are un relief: a) variat b) muntos c) temperat 2) Clima României este: a) rece b) caldă c) temperată 3) Cei mai mulți locuitori ai României locuiesc în:  a) sate b) orașe c) comune 4) România este o țară: a) europeană b) asiatică c) africană 5) România este membră a U.E. din anul: a) 2007 b) 2008 c) 2017 6) România are ieșire la: a) Marea Mediterană b) Marea Neagră c) Oceanul Atlantic 7) Mișcarea de rotație a Pământului în jurul axei sale duce la: a) formarea zilelor și a nopților b) formarea anotimpurilor c) formarea curcubeului 8) Singura planetă unde există viață este :  a) Neptun b) Marte c) Terra 9) Munții care se întâlnesc în România se numesc: a) Munții Carpați b) Munții Anzi c) Munții Alpi 10) Cea mai mare apă curgătoare din România este: a) Dunărea b) Oltul c) Bega 11) Cea mai întinsă câmpie a țării noastre este:  a) Câmpia Transilvaniei b) Câmpia Română c) Câmpia de Vest 12) În zonele de deal se cultivă:  a) cereale b) viță-de-vie c) legume 13) Cel mai tânăr pământ al țării este:  a) Delta Dunării b) Câmpia Moldovei c) Depresiunea Transilvaniei 14) Reședința județului Bihor este: a) Timișoara b) Hunedoara c) Oradea 15) Capitala României este orașul: a) Timișoara b) Constanța c) București

Clasament

Deschide caseta este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?