1) Ursul este un animal a) sălbatic b) domestic c) cuminte 2) Cerbul este supranumit şi a) ,,leul'' pădurii. b) ,,împăratul'' pădurii. c) ,,doctorul'' pădurii. 3) Mistreţul este foarte a) prietenos. b) jucăuş. c) fioros. 4) Casa vulpii se numeşte a) culcuş. b) vizuină. c) scorbură. 5) Lupul trăieşte doar în pădurile de conifere. a) fals. b) adevărat. c) nu trăieşte în pădurile de conifere. 6) Bursucul se mai numeşte şi a) ieduţ. b) purceluş. c) viezure. 7) Râsul are în vârful urechilor a) peri lungi. b) mustăţi. c) cârlionţi. 8) Dihorul este un animal a) erbivor. b) omnivor. c) carnivor. 9) Puiul căprioarei se numeşte a) miel. b) ied. c) mânz. 10) Arma ariciului este formată din a) dinţi. b) gheare. c) ţepi.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?