1) Unde este localizată cetatea Roma? a) în centrul Peninsulei Italice b) în nordul Peninsulei Italice c) în sudul Peninsulei Italice 2) Cine sunt întemeietorii legendari? a) Romulus și Remus b) Romulus și Jupiter c) Remus și Marte 3) Când a fost întemeiată Roma? a) 753 î. H. b) 653 î.H. c) 753 d. H. 4) Care este prima formă de organizare politică a Romei? a) Regatul b) Imperiul c) Republica 5) Cine sunt cetățeni în Roma? a) sclavii b) patricienii c) plebeii 6) Cine conduce republica romană în caz de primejdie? a) chestorul b) consulul c) dictatorul 7) Care este poporul cu care Roma s-a luptat între secolele III-II î. H.? a) samniții b) grecii c) punii 8) Cine este primul împărat roman? a) Octavian Augustus b) Caesar c) Aurelian 9) În timpul cărui împărat roman, Imperiul roman atinge apogeul? a) Diolclețian b) Traian c) Nero

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?