Unghiul nul are - măsura de 0 0, Bisectoarea unui unghi - Semidreapta care împarte unghiul în două unghiuri care au aceeași măsură, Unghiul drept - are măsura de 90 0, Unghiul ascuțit - are măsura cuprinsă între 0 0 și 90 0, Unghiul obtuz - are măsura cuprinsă între 90 0  și 180 0  , Unghiul este - figura geometrică formată din două semidrepte care au aceeași origine, Unghiul alungit este - unghiul ale cărui laturi sunt semidrepte opuse, Unghiul nul este - unghiul ale cărui laturi sunt semidrepte identice, Unghiul alungit are - măsura de 180 0, Unghiul propriu este - unghiul care nu e nici nul nici alungit, Unghiurile congruente - au aceeași măsură, Raportorul - este instrumentul cu care se măsoară unghiul, Unghiurile opuse la vârf - sunt congruente, Unghiurile complementare - au suma măsurilor lor de 90 0, Unghiurile suplementare - au suma măsurilor de 180 0, Suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct - este de 360 0 ,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?