să sar într-un picior., să citesc propoziția : Ana e mare., să imit un animal., să număr crescător până la 10., să cânt ., să desenez un soare., să spun cât face 10+ 5., să număr descrescător de la 10 la 1., să spun cuiva ,,Mulțumesc pentru că ....", să sar ca o broscuță de 3 ori., să îmi scriu numele., să spun zilele săptămânii, să aplaud de 3 ori cu mâinile la ceafă, să spun câți ani am..

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?