Interval de terță mare pe tonică;, Semitonuri între treptele III-IV și VII-VIII;, Intervale de sextă mare și septimă mare pe tonică;, Arpegiul reprezintă intonarea ascendentă și/sau descendentă a treptelor I, III, V și VIII;, Structura gamelor majore: T T st T T T st;, Tonica reprezintă primul și ultimul sunet al unei game;, Gamele majore se construiesc după tiparul gamei Do Major;, Unei game îi corespunde intervalul de octavă., Tonalitatea poate fi reprezentată schematic prin gamă;, Gama este succesiunea treptată, ascendentă sau descendentă a opt sunete muzicale așezate în ordinea înălțimii în cadrul unei octave;, Sunetele gamei se numesc trepte;, Treptele se numerotează cu cifre romane de jos în sus;, Tonalitatea este un sistem de organizare muzicală alcătuit din sunete de diferite înălțimi între care există relații de subordonare;, În tonalitate sunetele îndeplinesc anumite funcții;, Treapta a V-a are funcția de Dominantă;, Treapta a IV-a are funcția de Subdominantă;, Într-o tonalitate treptele principale sunt Tonica, Subdominanta și Dominanta;, Treapta a II-a are funcția de Contradominantă., Treapta a III-a are funcția de Mediantă superioară;, Treapta a VI-a are funcția de Mediantă inferioară;, Treapta a VII-a are funcția de Sensibilă sau Subtonică;, Într-o tonalitate treptele secundare sunt Contradominanta, Medianta superioară, Medianta inferioară și Sensibila..

Clasament

Cărți aleatorii este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?