Miniatura este o piesă de ____ dimensiuni. Poate fi ____ sau ____. Conținutul poate fi ____, liric sau dramatic. Ca structură, poate avea formă monopartită, ____ sau tripartită. Miniatura se caracterizează prin ____. În general, sursa de ____ o constituie ideile ____, ____, emoțiile, trăirile, etc. Miniaturile ____ sunt: studiul, ____, balada, ____, liedul instrumental, etc. Pentru a descifra mai ușor imaginile sonore pe care ____ dorește să ni le sugereze, multe dintre miniaturile instrumentale au și un ____ sugestiv care induce un substrat ____. Nocturna este o miniatură instrumentală cu caracter liric-descriptiv și ____. Este o lucrare predilectă pentru ____. Cel mai de seamă reprezentant al acestui gen muzical este Frédéric ____. Miniatura instrumentală a apărut o dată cu folosirea tot mai intensă a ____ muzicale în practica interpretativă. ____ îmbogăţeşte repertoriul pianistic în mod special, cei mai reprezentativi compozitori romantici fiind şi pianiști: Franz ____, ____ Schumann, Frederic Chopin, Franz ____ etc.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?