1) Orice număr înmulțit cu 0 este a) 0 b) 1 c) 10 d) acel număr 2) Orice număr înmulțit cu 1 este a) 0 b) 1 c) 10 d) acel număr 3) Produsul 1 x 0 este  a) 1 b) 0 c) 10 4) Rezultatul înmulțiri se numește... a) cât b) produs c) rest 5) Rezultatul împărțirii se numește a) cât b) produs c) rest 6) Numerele care se înmulțesc se numesc a) factori b) deîmpărțit c) împărțitor 7) Numărul care se împarte la împărțitor se numește a) cât b) deîmpărțit c) produs 8) Numărul care împarte deîmpărțitul se numește a) împărțitor b) deîmpărțit c) cât 9) Rezultatul înmulțirii 10 x 0 este egal cu: a) 100 b) 10 c) 0 10) Rezultatul înmulțirii 7 x 0 este egal cu: a) 7 b) 0 c) 70 11) Rezultatul înmulțirii 89 x 0 este egal cu: a) 0 b) 89 c) 890 12) Rezultatul înmulțirii 3 x 0 este egal cu: a) 3 b) 30 c) 0 13) Orice număr împărțit la 1 este acel număr a) 0 b) acel număr c) 1 14) Rezultatul înmulțirii 3 x 1 este egal cu: a) 31 b) 3 c) 1 15) Rezultatul înmulțirii 1 x 21 este egal cu: a) 121 b) 1 c) 21 d) 0 16) Rezultatul înmulțirii 9 x 1 este egal cu: a) 91 b) 1 c) 0 d) 9 17) Rezultatul înmulțirii 1 x 17 este egal cu: a) 16 b) 0 c) 71 d) 171 e) 17 18) Rezultatul înmulțirii 45 x 1 este egal cu: a) 1 b) 145 c) 0 d) 45 19) Rezultatul înmulțirii 1 x 5 este egal cu: a) 0 b) 5 c) 1 d) 15 20) Orice număr împărțit la 1 este a) 1 b) 0 c) acel număr 21) Rezultatul împărțirii 8: 1 este egal cu a) 8 b) 1 c) 0 22) Rezultatul înmulțirii 19 x 0 este egal cu: a) 190 b) 19 c) 0 23) Rezultatul împărțirii 3: 1 este egal cu a) 31 b) 13 c) 0 d) 1 e) 3 24) Rezultatul împărțirii 10: 1 este egal cu a) 10 b) 0 c) 1 25) Rezultatul înmulțirii 30 x 1 este egal cu: a) 0 b) 301 c) 31 d) 30 26) Produsul oricărui număr înmulțit cu 10... a) se obține adăugând 0 la acel număr b) 0 c) 1 d) acel umăr 27) Produsul oricărui număr înmulțit cu 10 se obține adăugând 0 după valoare ceuilalt factor. Exemplu 56x10=560. Alege înmulțirile cu 10 efectuate corect: a) 45x10=450 b) 8x10=80 c) 9x10=901 d) 17x10=1710 e) 67x10-670 f) 32x10=320 28) Rezultatul împărțirii 567: 1 este egal cu a) 5671 b) 67 c) 0 d) 1 e) 567 29) Rezultatul înmulțirii 0 x 45 este egal cu: a) 450 b) 45 c) 0 30) Produsul oricărui număr înmulțit cu 10 se obține adăugând 0 după valoare ceuilalt factor. Alege înmulțirile cu 10 efectuate corect: a) 15x10=150 b) 67x10=6710 c) 19x10=90 d) 63x10=610 e) 28x10-280 31) Orice număr înmulțit cu 1 este a) 10 b) 0 c) acel număr d) se adaugă un 0 la acel număr 32) Produsul înmulțirii 9 x 10= a) 90 b) 910 c) 0 d) 1 33) Câtul oricărui număr împărțit la 10 se obține prin ștergerea ultimei cifre de la deîmpărțit. Exemplu: 50:10=5. Alege împărțirile efectute corect: a) 20:10=2 b) 450:10=50 c) 190:10=19 d) 120:10=12 e) 60:10=6 34) Câtul oricărui număr împărțit la 10 se obține prin ștergerea ultimei cifre de la deîmpărțit. Alege împărțirile efectute corect: a) 70:10=7 b) 90:10=0 c) 670:10=70 d) 56x10=560 e) 12340:10=1234 35) Rezultatul împărțirii 81: 1 este egal cu a) 81 b) 811 c) 118 d) 1 e) 0 36) Câtul împărțirii 40:10 este a) 4 b) 0 c) 1 37) Câtul împărțirii 60:10 este a) 0 b) 600 c) 6 d) 1 38) Rezultatul înmulțirii 8 x 1 este egal cu: a) 81 b) 18 c) 0 d) 801 e) 8 39) Produsul înmulțirii 27 x 10 este a) 720 b) 1 c) 0 d) 2710 e) 270 40) Orice număr înmulțit cu 0 este a) 12 b) acel număr c) 0 41) Produsul oricărui număr înmulțit cu 100 se obține adăugând două cifre 0 la celălalt factor, ca în exemplu 6x100=600. Alegeți înmulțirile corect efectuate: a) 3x100=300 b) 7x100=71 c) 9x100=900 d) 4x100=400 e) 9x100=90 f) 8 x 100=800 42) Rezultatul împărțirii 12: 1 este egal cu a) 0 b) 12 c) 1 43) Rezultatul înmulțirii 1 x 576 este egal cu: a) 5761 b) 1 c) 1576 d) 0 e) 576 44) Produsul înmulțirii 10 x 5 este a) 105 b) 50 c) 0 d) 5 45) Câtul împărțirii 890:10 este a) 89 b) 0 c) 1 d) 8900 46) Produsul înmulțirii 10 x 2 este a) 102 b) 210 c) 0 d) 1 47) Un număr... a) se poate împărți la 0 b) împărțirea la 0 nu are sens/rost 48) Produsul oricărui număr înmulțit cu 100 se obține adăugând două cifre 0 la celălalt factor. Alegeți înmulțirile corect efectuate: a) 4x100=400 b) 10x100=1000 c) 5x100=51 d) 12x100=0 e) 12x100=1200 f) 19x100=1 49) Rezultatul înmulțirii 27 x 1 este egal cu: a) 1 b) 0 c) 27 50) Rezultatul înmulțirii 0 x 89 este egal cu: a) 890 b) 0 c) 89 51) Câtul împărțirii unui număr la 100 se obține tâind ultimele două zero-uri de la deîmpărțit, ca în exemplu: 8900:100=89. Alegeți împărțirile efectuate corect: a) 200:100=2 b) 9000:100=9 c) 700:100=7 d) 4000:100=1 e) 500:100=5 52) Câtul împărțirii unui număr la 100 se obține tâind ultimele două zero-uri de la deîmpărțit. Alegeți împărțirile efectuate corect: a) 600:100=6 b) 6000:100=6 c) 3200:100=32 d) 78000:100=780 e) 17x10=170 f) 800:100=8 53) Câtul împărțirii 20:10 este a) 2 b) 1 c) 0 d) 200 54) Produsul înmulțirii 10 x 67 este a) 1067 b) 670 c) 0 d) 1 55) Produsul înmulțirii 1 x 100 este a) 100 b) 1 c) 0 56) Produsul înmulțirii 78 x 100 este a) 7800 b) 780 c) 1 d) 0 57) Câtul împărțirii 6000:100 este a) 6 b) 60 c) 0 d) 1 e) 600 58) Selectați numai exercițiile corect efectuate: a) 8x0=0 b) 40:10=10 c) 89x1=89 d) 7800:10=780 e) 9x100=900 f) 74x10=740 59) Produsul numărul 9 x 100 este a) 9 b) 900 c) 1 d) 0 60) Câtul împărțirii 4000:100 este a) 4 b) 40 c) 10 d) 0 e) 1 61) Produsul numerelor 90 x 100 este a) 900 b) 9000 c) 100 d) 1000 62) Câtul împărțirii 4700:100 este a) 0 b) 1 c) 10 d) 470 e) 47 63) Selectați/ alegeți numai exercițiile corect rezolvate: a) 56x10=560 b) 4x0=40 c) 897000:100=8970 d) 61x1=611 e) 890:10=89 f) 678x10=67800 64) Câtul împărțirii 900:100 este a) 0 b) 9 c) 90 d) 9000 65) Produsul numărului 10 x 100 este a) 100 b) 1000 c) 0 d) 10 e) 1

Înmulțirea și împărțirea cu 0, 1, 10 și 100 (activități remediale și de consolidare)

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?