1) Din punct de vedere al numărului de timpi accentuați măsura de trei timpi este o măsură... a) simplă b) compusă c) abstractă d) concretă 2) Măsura se scrie la cheie sub formă de ... a) ecuație b) fracție c) binom d) expresie 3) Reprezintă măsura de trei pătrimi a) b) c) d) 4) Care exercițiu ritmic se încadrează în măsura de trei pătrimi? a) b) c) d) 5) Din punct de vedere al succesiunii timpilor accentuați măsura de trei pătrimi este o măsură: a) binară b) ternară c) cvatruplă 6) Cum se tactează măsura de trei tipi? a) b) c) 7) Ce lipsește din exercițiul ritmic din imagine pentru a se încadra în măsura de trei timpi? a) o optime b) o pătrime c) o pauză de doime d) o șaisprezecime 8) O măsură de trei timpi poate fi formată din... a) trei optimi b) patru optimi c) șase optimi d) două optimi e) șase șaisprezecimi 9) În tactare timpul doi al măsurii de trei timpi se realizează prin... a) lăsarea mâinii în jos b) ducerea mâinii pe orizontală c) ridicarea mâinii în sus 10) Forma de tactare a măsurii de trei timpi arată ca un... a) pătrat b) hexagon c) dreptunghi d) romb e) triunghi

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?