Structura organizatorică - Cuprinde totalitatea persoanelor, compartimentelor organizatorice şi a relaţiilor care se stabilesc între ele, pentru realizarea obiectivelor de bază ale intreprinderii, în condiţii de eficienţă economică., Structura funcţională - Constituie totalitatea personalului de conducere şi a compartimentelor funcţionale ( tehnice, economice şi administrative), modul de constituire şi grupare a lor, precum şi relaţiile care se stabilesc intre acestea, pentru realizarea obiectivelor intreprinderii., Autoritatea formală - Limita în care titularul postului are dreptul de a actiona pentru realizarea obiectivelor, Competența profesională - Nivelul de pregătire, experiența, prestigiul profesional, Responsabilităţile - Obligaţia titularului de a îndeplini sarcini şi atribuţii derivate din obiectivele individuale ale postului, Funcţia de conducere - Cuprinde sarcini şi atribuţii de coordonare, cu grad mare de responsabilitate şi autoritate, Funcţiile de execuţie - In cadrul cărora se efectuează sarcini de execuţie operative fără luarea unor decizii privind munca altor titulari de posturi, nu coordonează, nu conduc., Compartimentul de muncă - O reuniune de persoane aflate sub aceeasi autoritate ierarhica carora le revin sarcini bine definite, Relaţiile organizatorice - Sunt raporturi între compartimentele organizatorice, pentru asigurarea unui schimb permanent de informaţii., Nivelul ierarhic (treapta ierarhică) - Reprezintă distanţa faţă de conducerea unitatii., Piramida ierarhică - Cuprinde totalitatea treptelor ierarhice şi a legăturilor structurale dintre compartimentele aflate pe diferite niveluri ierarhice, Ponderea ierarhică (norma de conducere) - Constituie numărul de persoane sau compartimente, conduse nemijlocit de acelaşi cadru de conducere, Compartimentele funcționale - Sunt investite cu autoritate într-un domeniu restrâns de activitate, Compartimentele de stat major - Au rolul de a acorda asistență de specialitate conducerii, Relațiile de reprezentare - Se stabilesc între manageri și reprezentanții altor organizații, Organigrama - Este reprezentarea grafică a structurii organizatorice a întreprinderii, Organigramele generale - Redau structura întregii organizații, Postul - Este subdiviziunea primară a structurii organizatorice, Obiectivele postului - Exprimă cantitativ și calitativ scopurile pentru care a fost creat postul, Fișa postului - Documentul scris care identifică și descrie postul din punct de vedere al sarcinilor și responsabilităților.,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?