True: Operațiunile de debarasare a mesei se efectuează în mod diferit, în funcție de obiectele de inventar folosite, Pentru debarasarea mesei de farfurioarele suport și ceștile de cafea se aplică același procedeu., Dbarasarea mesei se realizează ori de câte ori este nevoie., False: Dbarasarea mesei nu se face cu ajutorul tăvii de serviciu., Debarasarea este o operațiune spontană.,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?