1) Fie A și B matrice pătratice de ordin n cu elemente reale. Dacă AB=BA=I n , matricea B este: a) Transpusa matricei A. b) Inversa matricei A. c) Adjuncta matricei A. d) Opusa matricei A. e) Matricea identică I n . f) Matricea nulă. 2) Matricea A este: a) inversabilă b) singulară c) diagonală d) nesingulară e) superior triunghiulară f) inferior triunghiulară 3) Fie A o matrice pătratică de ordin n cu elemente reale. Dacă A este inversabilă, atunci : a) det(A) = 0 b) det(A) ≆ 0 c) det(A) > 0 d) det(A) < 0 e) det(A) ≼ 0 f) det(A) ≽ 0 4) Fie A o matrice pătratică de ordin n cu elemente reale. Dacă A este inversabilă, atunci : a) A= (1 / A* ) det(A) b) A= ( A*) det(A) c) A= 1 / ( A* det(A) ) d) A= (1 /det(A) ) A* e) A= (det(A) )/ A* f) A= ( det(A)) A* 5) Fie A ∈ M 3 (R). Ce valoare reală poate lua m astfel ca A să nu fie matrice inversabilă? a) m = 1 b) m = 2 c) m = - 2 d) m = - 1 e) m = 3 f) m = 5 6) Fie A ∈ M 3 (R). Pentru m = 1 ce valori reale ale complemenților algebrici A ij sunt corecți ? a) A 32 = 8 b) A 21 = - 14 c) A 32 = - 4 d) A 33 = 8 e) A 12 = 4 f) A 22 = 8 7) Fie A ∈ M 3 (R). Pentru m = 1, care este A -1 ?  a) este A -1   b) este A -1 c) este A -1 d) este A -1 e) este A -1 f) este A -1

Fișa de lucru evaluare matrice inversabile

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?