Creează lecții mai bune mai repede
1) Documentele de evidență conțin date și informațiile servind la: a) efectuarea înregistrărilor în contabilitate b) întocmirea tuturor documentelor din firmă c) efectuarea controlului economic și financiar d) mijloc de probă în justiție e) comunicare cu mass media f) analiza pieței 2) Documentele de evidență sunt numai acele documente care: a) au legătură cu înregistrările contabile; b) au ștampila unei organizații; c) sunt semnate; d) sunt completate; e) sunt tipizate; f) sunt netipizate. 3) Documentele de evidență reflectă: a) operațiile legate de elementele patrimoniale  b) rezultatele obținute de activitatea desfășurată c) modul de utilizare a resurselor; d) egalitatea bilanțieră; e) gradul de lichiditate a activelor; f) exigibilitatea pasivelor.

Documente de evidență_Generalități

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive