1) Aerul atmosferic are în alcătuire următoarele componente: a) O2 şi N b) N şi Cl; c) HCl; d) NaCl. 2) Azotul este un gaz care: a) întreţine arderea b) este inert; c) nu realizează combinaţii în atmosferă d) este nesemnificativ datorită procentajului mic. 3) Monoxidul de carbon este un poluant: a) cancerigen b) alergizant c) iritant d) asfixiant 4) Puful, penele şi fulgii animalelor au asupra organismului o acţiune: a)  asfixianta b) iritanta c) alergizanta d) cancerigena 5) Sursele de poluarea aerului sunt: a) naturale şi organice b) artificiale şi organizate c) naturale şi artificiale d) antropice 6) Din categoria poluanţilor fizici ai atmosferei fac parte: a) zgomotul stradal b) tutunul c) bacteriile d) dioxidul de carbon 7) Din categoria surselor artificiale fixe de poluare a aerului fac parte: a) transporturile navale b) procesele industriale c) plantele d) eruptiile vulcanice 8) Amoniacul este un poluant: a) asfixiant b) alergizant c) toxic sistemic d) iritant 9) Cel mai răspândit poluant al atmosferei este: a) hidrogenul sulfurat b) dioxidul de carbon c) monoxidul de carbon d) metanul 10) Din categoria surselor artificiale mobile de poluare a aerului fac parte: a)  animalele b) praful cosmic c) transporturile aeriene; d) procesele industriale.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?