1) Nimic din ceea ce vine din trecut nu are valoare a) Da b) Nu 2) Moștenirea culturală este importanta pentru fiecare dintre noi a) Da b) Nu 3) Traditiile si obiceiurile trebuie pastrate si transmise mai departe a) Da b) Nu 4) Doar cultura propriului popor merită să fie prețuită a) Da b) Nu 5) Vechile meșteșuguri au fost uitate în totalitate, fiind fără valoare astăzi.(olărit, sculptură în lemn, țesut , etc.) a) Da b) Nu 6) Tradițiile și obiceiurile reprezintă un obstacol în calea dezvoltării personale. a) Da b) Nu 7) Orice persoană are o identitate culturală ( esți, român, ardelean, etc) a) Da b) Nu 8) Atunci când te muți într-o altă țară trebuie să renunți la vechile tradiții a) Da b) Nu 9) Identitatea culturală se bazează pe o moștenire comună( adică nu esți singurul român, ardelean, etc) a) Da b) Nu 10) Fiecare om are datoria de a respecta datoria culturală a altor oameni a) Da b) Nu

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?