1) Există structuri pleonastice în enunțul: a) A revenit la mine. b) Avansați înainte, vă rog! c) A coborât scările destul de repede. 2) Cuvintele evolua/evalua sunt: a) omonime. b) antonime c) paronime 3) Fac parte din aceeași familie lexicală toate cuvintele din seria: a) bun, bunic, buncăr, bunătate. b) roșu, roșcovă, roșu-auriu, înroși c) floare, florar, florărie, floarea-de-colț. 4) Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria: a) pădure, pădurar, împăduri, pădurice, Pădurea Neagră. b) albastru, albăstrui, albastru-verzui, albăstreală. c) copil, copilărie, copilaș, copilandru, copilăros. 5) Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria: a) odată, niciodată, floarea-soarelui, cumsecade. b) floarea-Paștelui, neatent, departe, undeva. c) neștiutor, nebănuit, liber-cugetător, cândva. 6) Omonimele sunt cuvintele: a) cu formă asemănătoare și sens diferit. b) cu aceeași formă și sens diferit. c) cu formă diferită și sens asemănător. 7) Cuprinde doar locuțiuni substantivale seria: a) băgare de seamă, aducere aminte, a o lua la sănătoasa.. b) părere de rău, din când în când, cu capul în nori. c) ținere de minte, bătaie de joc, punct de vedere. 8) Cuvintele scrise îngroșat în enunțul „A fost odată un împărat care avea o împărăție neștiută.” sunt formate, în ordine, prin: a) compunere, derivare, derivare. b) derivare, compunere, derivare. c) derivare, derivare, compunere. 9) Sunt antonime cuvintele din seria: a) adevăr - eroare, falsitate, minciună. b) afirmare - negare, tăgăduire, susținere. c) bogat - calic, nevoiaș, sărac, avut.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?