Creează lecții mai bune mai repede
1) the afternoon a) IN b) ON c) AT 2) 6 p.m a) IN b) ON c) AT 3) 25th May a) IN b) ON c) AT 4) autumn a) IN b) ON c) AT 5) Saturday a) IN b) ON c) AT 6) Easter a) IN b) ON c) AT 7) my birthday a) IN b) ON c) AT 8) Christmas a) IN b) ON c) AT 9) 10 minutes a) IN b) ON c) AT 10) 1999 a) IN b) ON c) AT 11) Friday night a) IN b) ON c) AT 12) night a) IN b) ON c) AT 13) the weekend a) IN b) ON c) AT 14) summer a) IN b) ON c) AT 15) Monday morning a) IN b) ON c) AT 16) March a) IN b) ON c) AT 17) the morning a) at b) in c) on 18) 2007 a) in b) on c) at 19) Monday a) in b) at c) on 20) 5th of May a) at b) on c) in

Prepositions of time - "in", "on", "at"

Comutare șablon

Activități interactive

Clasament

Activități similare din Comunitate

Comutare șablon

Activități interactive