1) Sunt însoțite de pronume reflexiv toate verbele din seria: a) se adunaseră, aflau, gândindu-se b) se adunaseră, gândindu-se, să găsească c) se adunaseră, gândindu-se, s-au găsit 2) În enunțul „Dacă mi-aș fi amintit aș fi participat la eveniment și te-aș fi invitat și pe tine.” există: a) o construcție cu pronume reflexiv b) două construcții cu pronume reflexiv c) trei construcții cu pronume reflexiv 3) El își imaginează că toți se vor prezenta la fel de bine la examenul ce se apropie. a) o construcție cu pronume reflexiv b) două construcții cu pronume reflexiv c) trei construcții cu pronume reflexiv 4) Există construcție cu reflexiv obligatoriu în enunțul: a) Fetele s-au gândit să formeze o echipă. b) Copiii s-au cunoscut la bibliotecă. c) Vă cumpărați doar legume și fructe. 5) Există construcție reflexivă cu verbul „a privi” în enunțul: a) Am privit tabloul expus. b) Nu l-am privit cu ateție. c) M-am privit în oglindă. 6) Transformarea construcției active „Spăl rufele. ” în construcție cu pronume reflexiv este corectă în enunțul: a) Îmi spală rufe. b) Îmi spăl rufele. c) Îi spăl rufe. 7) Există construcție pasiv-reflexivă în enunțul: a) Testele vor fi corectate de către profesori b) Testele se corectează de către profesori c) Profesorii își corectează testele.

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?