1) Clasa a) întâi b) întâia c) primul 2) ...................creioane a) patrusprezece b) paișprezece c) patru spre zece 3) ..................baloane a) cincisprezece b) cinșspezece 4) ...............scaun a) al cincilia b) al cincielea c) al cincelea 5) ...............colegi a) optsprezece b) optîsprezece c) optâșprezece d) opt spre zece 6) Numerale simple sunt: a) patru b) unsprezece c) nouăsprezece d) o mie două sute cinci zeci și opt 7) Numeralele răspund la întrebarea: a) Cum? b) Care? c) Cât?Câți?Câte?

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?