Un corp se află în mișcare dacă - își schimbă poziția față de un sistem de referință, Distanța parcursă, durata mișcării, viteza și accelerația   - sunt mărimi fizice, Mișcarea rectilinie uniformă este - mișcarea unui mobil pe o traiectorie rectilinie cu viteză constantă, Un corp se află în repaus dacă - nu își schimbă poziția față de un sistem de referință, Pentru a spune despre un corp că este în mișcare sau în repaus este obligatoriu - să alegem un sistem de referință, Sistemul de referință este alcătuit din - corp de referință, unitate de măsură pentru lungime, unitate de măsură pentru timp, Distanța parcursă reprezintă - lungimea drumului parcurs de un mobil în timpul mișcării, Durata mișcării reprezintă - intervalul de timp în care mobilul se mișcă, Viteza medie este - mărimea fizică egală cu raportul dintre distanța parcursă de un mobil și durata mișcării, Accelerația medie este - mărimea fizică egală cu raportul dintre variația vitezei unui mobil și durata mișcării sale.,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?