1) Alege imaginea care reprezintă un cuvânt ce conține sunetul g în interiorul cuvântului: a) b) c) 2) Alege imaginea care reprezintă un cuvânt ce conțin sunetul g la final: a) b) c) 3) Alege imaginea care reprezintă un cuvânt cu sunetul inițial g: a) b) c) 4) Alege răspunsul în care este scris cuvântul reprezentat de imaginea:  a) ca - să b) gă - i -nă c) soa-re 5) Alege răspunsul în care este scris cuvântul reprezentat de imagine: a) sa-ni-e b) nas-tu-re c) gân-dac 6) Alege răspunsul în care este scris cuvântul reprezentat de imagine: a) gă-i-nă b) gă-lea-tă c) co-leg 7) Alege răspunsul în care este scris cuvântul reprezentat de imagine: a) lo-pa-tă b) gre-blă c) moș-neag 8) Alege imaginea care reprezintă un cuvânt ce nu conține sunetul g: a) b) c) 9) Alege imaginea care reprezintă un cuvânt ce conține sunetul g la final: a) b) c) 10) Alege propoziția care conține sunetul g de cele mai multe ori: a) Gabi are o greblă. b) Grigore sare gardul. 11) Alege imaginea care reprezintă un cuvânt ce conține sunetul g la final: a) b) c) 12) Alege imaginea care reprezintă un cuvânt cu sunetul inițial g: a) b) c)

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?