Creează lecții mai bune mai repede
FOLOSEȘTI JOCUL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICA?, Ai folosit jocul și în activitatea online?, Consideri că activizarea lecției se realizeaza și prin joc?, Credeți că jocul elimină distanța dintre elev și profesor?, Comentați afirmația : ”Jocul asigură gradul maxim de socializare între elevi”., Gasiți sinonime pentru ”JOC”., Dați numele unui joc drag vouă, un joc al copilăriei., Spuneți un joc la care ați apelat în ultima perioadă..

Tema

Opţiuni

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Comutare șablon

Activități interactive