1) Ce este inerția? a) proprietate fizică generală prin care corpurile se opun schimbării stării de mișcare b) o mărime fizică c) o unitate de măsură d) un fenomen fizic 2) De ce este mai ușor de aruncat sau de prins o minge decât o cărămidă când au aceeași viteză? a) pentru că mingea are inerția mai mică decât cărămida b) pentru că cărămida are inerția mai mică decât mingea c) ambele sunt la fel de ușor de prins sau de aruncat 3) De ce iese praful când scuturăm o pătură? a) datorită interacțiunii b) datorită inerției c) datorită mișcării păturii 4) Ce este masa unui corp? a) unitate de măsură b) mărime fizică ce caracterizează interacțiunea c) mărime fizică ce caracterizează inerția corpului 5) Care este unitatea de măsură în S.I. pentru masa unui corp? a) g b) kg c) t d) km e) s f) l 6) 3 t exprimat în kg înseamnă? a) 0,3 kg b) 3000 kg c) 30 kg d) 300 kg e) 0,003 kg 7) 1750 g exprimat în kg înseamnă? a) 1750000 kg b) 17,50 kg c) 1,750 kg 8) O locomotivă electrică are în repaus masa de 150 t. Ce masă va avea locomotiva în timpul deplasării între două stații, știind că viteza medie este de 70 km/h? a) are aceeași masă b) are masa mai mare c) are masa mai mică d) 1,50 t 9) Cu ce se măsoară masa unui corp? a) cântarul b) densimetru c) ceas d) ruletă 10) Ce este densitatea unei substanțe? a) mărime fizică specifică fiecărei substanțe b) mărime fizică specifică fiecărui corp c) mărime fizică ce măsoară inerția corpului d) proprietate fizică a corpului e) o unitate de măsură 11) Care este relația de calcul pentru densitatea unei substanțe? a) ρ = m/V b) ρ = V/m c) ρ = m•V 12) Care este unitatea de măsură pentru densitate în S.I.? a) m3/kg b) g/cm3 c) cm3/g d) kg/m3 e) kg/m 13) 7,8 g/cm3 transformat în kg/m3 înseamnă? a) 78 b) 7800 c) 0,78 14) 800 kg/m3 transformat în g/cm3 înseamnă? a) 0,8 b) 80 c) 80000 d) 0,008

Clasament

Deschide caseta este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?