1) Capitalul propriu nu cuprinde: a) capital social b) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; c) profit; d) prime de capital e) furnizori 2) Acordarea unui avans de trezorerie în valută se înregistrează: a) 542=581 și 581=5121 b) 581=5124 și 542=581 c) 5124=581 și 581=542 d) 891=5124 și 542=891 e) 581=5121 și 581=542 3) Obligația de plată pentru impozitul pe dividende se înregistrează în contabilitate astfel: a) 457 = 446 b) 635 = 4418 c) 691 = 441 d) 421 = 444 e) 421 = 426 f) 411 = 5112 4) În creditul contului 121 „Profit şi pierdere” se înregistrează: a) la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli; b) profitul net realizat în exerciţiul precedent şi nerepartizat; c) profitul net realizat în exerciţiul precedent, care a fost repartizat pe destinaţii; d) la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7. 5) Stabiliți semnificația corectă a formulei contabile: 421 = 426 a) virarea impozitului pe salarii b) înregistrarea salariilor neridicate la termen c) înregistrarea contribuției personalului la asigurările sociale d) plata salariilor neridicate la termen. 6) Ce semnificație are înregistrarea: 5121 = 419 ? a) valoarea produselor finite facturate clienților b) decontarea avansurilor încasate de la clienți; c) avansuri încasate de la clienți d) avansuri restituite clienților 7) Acceptarea unei file C.E.C. în contul creanței asupra clienților se înregistrează la contabilitate astfel: a) 5112 = 4111 b) 5112 = 413 c) 4111 = 5112 d) 5112 = 418 e) 403=5121 8) Achitarea unei sume înscrise pe o cambia, se înregistrează în contabilitate astfel: a) 403=5121 b) 403=401 c) 401=403 d) 5121=403 e) 6452 = 4371

Recapitulare finală la modulul "Contabilitate"

Clasament

Deschide caseta este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?